1.

مطالعه عمق تجسس در آرایه مقاومت ویژه ترکیبی (CRP)

محمدعلى ریاحى؛ فرهاد عبدالهى

2.

مطالعه خط لرزه ای بازتابی دوبعدی در منطقه جنوب قشم با استفاده از عملگر AVO

محمدعلى ریاحى؛ رضا نظریان

3.

برآورد قدرت، انفجار هسته ای زیرزمینی 28 مه 998 1 پاکستان

عبدالرحیم جواهریان؛ احمد سدیدخوى؛ مصطفى نقى زاده؛ مازیار حقیقى

4.

تعیین میزان ناهمسان گردی سرعت موج برشی در پوسته به روش تابع انتقال گیرنده لرزه ای (مطالعه موردی منطقه مشهد)

غلام جوان دولویى

5.

مطالعه توان بارورسازی ابرهای یود با هسته های یخ بیوژنتیک

علیر ضا صادقى حسینى؛ آتوسا فر دوسیان نجف آبادى

6.

بررسی داده های ثبت شده و تعیین بزرگی در شبکه لرزه نگاری تهران

مهدى رضاپور

7.

مطالعه چرخندهای مدیترانه در دورهء یک ساله و تاثیر آن بر آب و هوای خاورمیانه

فرهنگ احمدى کبری؛ محمدعلى نصراصفهانى.

8.

بررسی تغییرات شبانه روزی باد در لایه مرزی بر پایه مدل نیمه زمین گرد اکمن و مقایسه آن با داده فای سودار مؤسسه ژئو فیز یک

مجید مزرعه لی فراهانى؛ محمد على ئقفى

9.

خصوصیات شبکه لرزه نگاری شمال غرب ایران

محمدرضا قیطانچى؛ اسماعیل بایرام نژاد؛ احمد سدید خوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.