1.

شبیه‌سازی سناریوهای رشد کاربری شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی ‏SLEUTH‏

صفحه 245-266
فاطمه جهانی شکیب؛ ملیحه عرفانی

2.

مکانیابی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مراکز دفن پسماند با استفاده از GIS و روش‌های ماتریسی RIAM و لئوپولد ایرانی

صفحه 267-291
هیمن رمضانی؛ مهدی قنبرزاده لک

3.

ارزیابی تأثیر گشودگی فضایی کریدور شهری بر پراکنش آلاینده مونوکسید کربن با کمک CFD

صفحه 293-316
سمیرا یوسفیان؛ محمدرضا پورجعفر؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمد مشفقی

4.

بررسی ارتباط میان متغیرهای مستقل اقتصادی و متغیرهای وابسته تولید پسماندهای شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

صفحه 317-339
سعید مرادی کیا؛ بابک امیدوار؛ محمدعلی عبدلی؛ اسماعیل صالحی

5.

بررسی تنوع باکتری‌های همراه ریزگردها در استان خوزستان

صفحه 341-360
مریم صرخه؛ حسین محمدعسگری؛ اسحاق زمانی؛ فرشید قنبری

6.

بررسی الگوی جریان در خلیج گرگان با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح آب دریای خزر با استفاده از مدل عددی

صفحه 361-378
عبداله جعفری؛ محمدحسین نیک سخن؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب