1.

توانایی اجتماعی پایه ای برای توسعه شهری و منطقه ای

مهندس سید حسن معصومی اشکوری

2.

بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS

دکتر احمد پوراحمد؛ علی یدقار؛ کیومرث حبیبی

3.

تعریف معماری - گام اول اموزش (چالش ها و تناقضات)

غلامرضا اکرمی

4.

تاثیر معماری ایران بر مصر از آغاز اسلام تا ظهور ممالیک

مرضیه عریان

5.

بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن

دکتر سید امیر منصوری؛ بهرام آجورلو

6.

تجلی عشق برنگارگری ایرانی - اسلامی (بررسی قصه خسرو و شیرین)

دکتر زهرا رهنورد

7.

علی قلی بیک جبه دار - کتابدار

دکتر یعقوب آژند

8.

ویژگی های قالیچه های اقوام فرشباف عرب در جنوب خراسان

دکتر فریده طالب پور

9.

موسیقی ایرانی و هنرهای تزیینی

امیر اخوت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب