1.

مکانیسم تکوین – تقویت و توسعه مرکز کم فشار سودان و نقش آن بر روی بارش های جنوب و جنوب غرب ایران

دکتر حسن لشکری

2.

توسعه ناموزون فضایی – کالبدی شهر یزد و اثرات آن بر ساخت اکولوژِی شهر

دکتر علی شماعی

3.

ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ افسر زارعی گاریزی

4.

ذوب برف در حوضه آبریز طالقان

دکتر سهراب حجام؛ زهرا شرعی پور

5.

تحولات جغرافیایی و جمعیتی در منطقه کاشان

دکتر محسن شاطریان

6.

تحکیم همبستگی ملی با تاکید بر عناصر جغرافیای فرهنگی در ایران

دکتر مهدی قرخلو

7.

توزیع جغرافیایی محصولات فرهنگی و نقش آن در مهاجرت جوانان روستایی مطالعه موردی : استان قزوین

دکتر مهدی طاهر خانی

8.

ویژگی های ژئومرفولوژیک مخروط افکنه حوضه گاماسیاب

دکتر سیاوش شایان

9.

جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه های عمرانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر علیقلی زاده فیروز جایی

10.

ارتباط خشکسالی های اخیر و منابع آب زیر زمینی در دشت قزوین

دکتر قاسم عزیزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.