1.

بررسی تحلیل و ارائه الگویی برای نظام شهری استان خوزستان

خلیل حاجی پور؛ اسفندیار زبر دست

2.

مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهری با استفاده از منطق فازی(Fuzzy Logic ) در محیط GIS

دکتر رحمت الله فرهودی؛ کیومرث حبیبی؛ پروانه زندی بختیاری

3.

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران

دکتر محمد مهدی عزیزی

4.

فضاهای عمومی شهری بازنگری و ارزیابی کیفی

مجتبی رفیعیان؛ مهسا سیفایی

5.

کیفیت آموزش و کارحرفه ای در ایجاد همسازی بین فضا و سازه در معماری معاصر غرب

دکتر افسانه زرکش

6.

ارایه ترکیب بهینه برای استحکام بخشی خشت های مصرفی در مرمت بناهای تاریخی کوه خواجه سیستان

محسن طبسی

7.

بررسی تجارب بازسازی سیل 1378 شهرستان نکا از منظر توسعه

غزال راهب

8.

آموزش نقد معماری

مهندس محمد جواد مهدوی نژاد

9.

بررسی کتاب های چاپ سنگی مصور دوره قاجار

دکتر عبدالحمید حسینی راد؛ زهرا خان سالار

10.

نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان

حمید رضا محبی

11.

نسبت تئاتر دفاع مقدس و نمایش مذهبی

دکتر مجید سرسنگی

12.

همانندی های دو قهرمان اسطوره ای در ادبیات حماسی ایران و ادبیات نمایشی ایرلند(رستم- کوهولین)

فرهاد مهندس پور؛ دکتزر محمدرضا پور جعفر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب