1.

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار - سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی

دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری

2.

امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم

دکتر فریدون قریب

3.

معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها

مهندس مهتا میرمقتدایی

4.

برنامه شناسایی و تحلیل محیط های کالبدی

دکتر شهیندخت برق جلوه

5.

ضرورت طراحی در ارتباط با فضای شهری پیرامون ورودی های مترو در تهران

دکتر محمدمهدی محمودی

6.

حکمت معماری اسلامی جستجو در ژرف ساخت های معنوی معماری اسلامی ایران

مهندس محمدجواد مهدوی نژاد

7.

پرسش از معماری : شیوه پژوهش در معماری

علی مرجوعی

8.

نقاشان اروپایی در ایران : دوره صفوی

دکتر یعقوب آژند

9.

جامعه هنرمند و هنرمند جامعه : تحلیل جامعه شناختی آثار سینمایی بهرام بیضایی

دکتر اعظم راودراد؛ کیارش همایون پور

10.

مرد سیاه چهره : از اسطوره تا صحنه نمایش

مریم نعمت طاووسی؛ دکتر ابوالقاسم دادور

11.

بررسی نمایش نامه باغ آلبالو و شخصیت های آن

دکتر مرضیه یحیی پور؛ دکتر جان اله کریمی مطهر

12.

سمفونی های چهار گانه برامس

دکتر شاهین فرهت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب