1.

فوتبال: پارادوکس نوسازی

تقی آزاد ارمکی

2.

نوربرت الیاس و فرایند متمدن شدن

یوسفعلی اباذری

3.

نگاهی به خشونت فوتبال

بیژن افسر کشمیری

4.

خشونت در فوتبال قابل پیشگری است

محمد جهانفر

5.

تخلیه منفعل هیجان یا تزریق فعال خلجان (پژوهشی در مورد درگیرهای حواشی مسابقات فوتبال)

رحمت الله صدیق سروستانی

6.

فوتبال و کشف علائم تغییرات فرهنگی

دکتر حمید عبداللهیان

7.

فوتبال و فردیت فرهنگ ها

اصغر عسکری خانقاه؛ علیرضا حسن زاده

8.

سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی - توصیفی خشونت در ورزش

علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی رحمتی

9.

چرا فوتبال؟

جمشید مصباحی پور ایرانیان

10.

تحلیل برخی نتایج آموزهای ویتگنشتاین متاخر برای علوم اجتماعی

علی پایا

11.

توان رقابتی و روابط پیمانکاری بحثی در جامعه شناسی اقتصادی ایران

محمد رضا رضوی

12.

دمکراسی دیجیتالی و حکومت الکترونیکی : سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs)

مهدی منتظر قائم

13.

سخن مدیر مسئول

تقی آزاد ارمکی

14.

معرفی کتاب به زبان فارسی

عباس وریج کاظمی

15.

معرفی کتابهای جدید علوم اجتماعی به زبانهای خارجی

مهرداد برومند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب