1.

بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

موسی احمد زاده؛ روح الله نوری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن اکبری

2.

سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

علی اصغر انواری رستمی؛ حسن سراجی

3.

بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محسن دستگیر؛ جواد عرب یارمحمدی

4.

بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حسنعلی سینایی؛ ادریس محمودی

5.

بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت

ایرج نوروش؛ علی سعیدی

6.

رابطه بین عملکرد و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381-1377

حسین اعتمادی؛ پری چالاکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب