1.

بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در برس اوراق بهادار تهران

دکتر محمدعلی آقایی؛ امید مختاریان

2.

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دکتر نقی بهرام فر؛ کاوه مهرانی

3.

بررسی تجربی سازه های مهم در تعیین قراردادها. شاخص ها و پارامترهای پاداش مدیران عامل شرکت ها در ایران

دکتر محمد نمازی؛ محمد سیرانی

4.

اختیارات سرمایه گذاری نرخ های مبنا و تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی

دکتر محسن دستگیر

5.

بررسی اثر قراردادهای بدهی. هزینه های سیاسی. طرح های پاداش. و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر امید پور حیدری؛ داود همتی

6.

سودمندی ارزش افزوده در پیش بینی سود حسابداری شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 81-1375

دکتر ایرج نوروش؛ بیتا مشایخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب