1.

امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش abc : مورد بانک رفاه

دکتر محمد عرب مازار یزدی؛ مهدی ناصری

2.

بررسی تاثیر ویژگی های سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران: مورد گروه بهمن

دکتر محسن دستگیر؛ دکتر مهدی جمشیدیان؛ عباس جدیدی

3.

ارزیابی مدل ها و روشهای سنجش و ارزشگذاری سرمایه های فکری شرکت ها

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ محمدرضا رستمی

4.

علل عدم استفاده از صورت های مالی تلفیقی در تصمیم گیری مدیران

دکتر محسن خوش طینت

5.

سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی

دکتر سید حسین سجادی؛ رضا جامعی

6.

بررسی کاربرد مدل سری زمانی چند متغیری در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی: مقایسه تئوری با شواهد تجربی

دکتر احمد مدرس؛ زهرا دیانتی دیلمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب