1.

آثار سینماتیکی حمل کوله پشتی بر راه رفتن و وضعیت قامت نوجوانان

دکتر مهدی نمازی زاده؛ دکتر خسرو ابراهیم؛ مهران سررشته؛ حمید صالحی

2.

نقش رسانه ها در آموزش درس فوتبال رشته تربیت بدنی نظام آموزش از راه دور

لقمان کشاورز

3.

مقایسه نتیجه بارداری و سلامت نوزاد در بدو تولد در مادران ورزشکار و غیر ورزشکار

دکتر فرهاد رحمانی نیا؛ دکتر حمید محبی؛ فرزانه صم

4.

بررسی عوامل خطر زای قلبی و عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال

اکبر نوری حبشی

5.

ارزیابی توانایی های مهارتی نوجوانان مدارس فوتبال

علی شفیع زاده

6.

تقویت چمن طبیعی در زمین های ورزشی با استفاده از شبکه های پلیمری

سید منصور بیدکی؛ محمدرضا صادقیان شاهی؛ حمید سودائی زاده؛ حسن آقا مشروطه

7.

بررسی مشخصه های بدنی تاثیر گذار بر نتایج رقابتی شناگران زن زبده جوان

دکترنصرالله جوادیان صراف؛ فخر السادات طباطبائیان

8.

درونگرایی و برونگرایی و ارتباط ان باتنیدگی شغلی در معلمان ورزش منطقه ده آموزش و پرورش تهران

دکتر حسن اسدی؛ دکتر فضل الله باقرزاده؛ سید محمد باقر سید علیزاده زحمتکش

9.

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه های جمعی( رادیو و تلویزیون ونشریات ) در گرایش مردم به ورزش قهرمانی وهمگانی

فرزاد غفوری؛ دکتر هاشم کوزه چیان؛ دکتر محمد احسانی؛ دکتر حسین رحمان سرشت

10.

بررسی و مقایسه آثار کاهش وزن به دو روش آبزدایی و رژیم غذایی بر منتخبی از آمادگی های جسمانی و حرکتی کشتی گیران نخبه اوزان 65 تا 85 کیلوگرم

جواد محمد خانی؛ حمید خداداد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب