1.

فصلنامه ایران شناسی دوره دوم. شماره پنجم. تابستان 1400

صفحه 1-93

2.

سخن سردبیر

صفحه 4-4

3.

اهمیت ایران شناسی در بستر فرهنگ جهانی

صفحه 5-6
محمود جعفری دهقی

4.

بررسی بنیان، خاستگاه و کارکرد آیین های نخل گردانی و قالی شویان مشهد اردهال کاشان

صفحه 7-18
محمد بهرامی؛ علی یزدانی راد

5.

تحلیل ساختاری موسیقی عاشورایی میناب و مسقط با تأکید بر آیین روز عاشورا

صفحه 19-26
بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری

6.

بررسی نقش و جایگاه حاجب در دوره سامانیان

صفحه 27-31
کاظم قاسمی گل افشانی

7.

جاویدان خرد مسکویه

صفحه 32-37
پروین یاری

8.

سرندپیتی سه شاهزاده سرندیب

صفحه 38-45
مینا اقمشه

9.

شرح و بازخوانی کتابچه گزارش مدارس اصفهان به ظل السلطان

صفحه 46-51
محمد جمالو

10.

سُمَتیکس

صفحه 52-55
سیده شبنم شمس الدین

11.

هفت کشور

صفحه 56-61
سیده سپیده سجادی

12.

بررسی دلایل عدم حضور هخامنشیان در شاهنامه

صفحه 62-70
مصطفی صالحی

13.

قفقاز عصر صفوی و عناصر فرهنگی ایرانی بنابر روایت اولیاچلبی

صفحه 71-85
محمدحسین صادقی

14.

بی بی شهربانو

صفحه 86-87
مسعود طاهرزاده

15.

دخیل

صفحه 88-89
مسعود طاهرزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب