1.

عوامل ناپایداری دامنه‎ها در مناطق کوهستانی غرب دریاچة ارومیّه

دکتر ایرج جباری

2.

تجزیه و تحلیل دما و یخبندان در ارتباط با اقلیم فرودگاهی

دکتر سعید جهانبخش اصل؛ دکتر حمید زاهدی؛ عباس حسینی

3.

بررسی تغییرات تپّه‎های ماسه‎ای ساحلی استان سیستان و بلوچستان (از سال 1346 تا 1372)

دکتر محمد رضا غریب؛ دکتر احمد معتمد

4.

نقش فرآیندهای دینامیک بیرونی در مرفوژنز کوهستان تالش

دکتر پوران طاهونی

5.

تعیین و تحلیل سطوح برخورداری نواحی روستایی استان زنجان

دکتر محمد رضا رضوانی

6.

پیدایش، تکامل فیزیکی و وضعیّت اجتماعی ـ اقتصادی حاشیه نشینی (مطالعة موردی: محلّة عین 2 اهواز)

دکتر مهدی قرخلو؛ عبدالنبی شریفی

7.

ارزیابی نقش شهرها در توسعة ناحیه‎ای (مطالعة موردی: استان سیستان و بلوچستان)

دکتر حسن افراخته

8.

بررسی وضعیّت رسوب و فرسایش در حوضه‌های آبریز منتهی به تنگة‌‌هرمز

دکتر مجتبی یمانی؛ علی اصغر هدایی

9.

ضرورت تحوّل در کارکرد اقتصادی نواحی روستائی (مطالعة موردی: بخش خورگام شهرستان رودبار)

دکتر سید رحیم مشیری؛ دکتر مسعود مهدوی؛ تیمور آمار

10.

ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تأکید بر لزوم فلات قارّه

دکتر دره میر حیدر؛ دکتر سهراب عسگری

11.

بررسی محورها و چالش‎های مدیریّت روستایی در ایران

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ وحید ریاحی

12.

بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان‎زدایی در دشت لامرد

دکتر محمد جعفری؛ دکتر جاوید حیاتی؛ دکتر نصرت ا... ضرغامی؛ دکتر حسین آذرنیوند؛ دکتر مجید صوفی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب