نظیرزاده, سمیه, بایرام زاده, ویلما, خلیقی سیگارودی, فرحناز, پورحسینی, لیلا, حسین اشرفی, سید خسرو. (1402). سمیت تنفسی اسانس برگ درخت ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.) از دو رویشگاه مختلف در ایران بر آفات شب‌پره‌ هندی (Plodia interpunctella (Hübner)) و سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.). , 76(4), 313-327. doi: 10.22059/jfwp.2024.367337.1265
سمیه نظیرزاده; ویلما بایرام زاده; فرحناز خلیقی سیگارودی; لیلا پورحسینی; سید خسرو حسین اشرفی. "سمیت تنفسی اسانس برگ درخت ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.) از دو رویشگاه مختلف در ایران بر آفات شب‌پره‌ هندی (Plodia interpunctella (Hübner)) و سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.)". , 76, 4, 1402, 313-327. doi: 10.22059/jfwp.2024.367337.1265
نظیرزاده, سمیه, بایرام زاده, ویلما, خلیقی سیگارودی, فرحناز, پورحسینی, لیلا, حسین اشرفی, سید خسرو. (1402). 'سمیت تنفسی اسانس برگ درخت ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.) از دو رویشگاه مختلف در ایران بر آفات شب‌پره‌ هندی (Plodia interpunctella (Hübner)) و سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.)', , 76(4), pp. 313-327. doi: 10.22059/jfwp.2024.367337.1265
نظیرزاده, سمیه, بایرام زاده, ویلما, خلیقی سیگارودی, فرحناز, پورحسینی, لیلا, حسین اشرفی, سید خسرو. سمیت تنفسی اسانس برگ درخت ارس (Juniperus excelsa M.Bieb.) از دو رویشگاه مختلف در ایران بر آفات شب‌پره‌ هندی (Plodia interpunctella (Hübner)) و سوسک زرد آرد (Tenebrio molitor L.). , 1402; 76(4): 313-327. doi: 10.22059/jfwp.2024.367337.1265


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب