مهدی‌ پور, ضرغام, شادمنامن, نوید. (1403). بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان کوپال با استفاده از تلفیق نتایج چینه‌نگاری لرزه‌ای، ارزیابی پتروفیزیکی، نشانگرها و وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی. , 50(1), 93-112. doi: 10.22059/jesphys.2023.356145.1007506
ضرغام مهدی‌ پور; نوید شادمنامن. "بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان کوپال با استفاده از تلفیق نتایج چینه‌نگاری لرزه‌ای، ارزیابی پتروفیزیکی، نشانگرها و وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی". , 50, 1, 1403, 93-112. doi: 10.22059/jesphys.2023.356145.1007506
مهدی‌ پور, ضرغام, شادمنامن, نوید. (1403). 'بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان کوپال با استفاده از تلفیق نتایج چینه‌نگاری لرزه‌ای، ارزیابی پتروفیزیکی، نشانگرها و وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی', , 50(1), pp. 93-112. doi: 10.22059/jesphys.2023.356145.1007506
مهدی‌ پور, ضرغام, شادمنامن, نوید. بررسی تأثیر محیط‌های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان کوپال با استفاده از تلفیق نتایج چینه‌نگاری لرزه‌ای، ارزیابی پتروفیزیکی، نشانگرها و وارون‌سازی اطلاعات لرزه‌ای سه‌بعدی. , 1403; 50(1): 93-112. doi: 10.22059/jesphys.2023.356145.1007506


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب