گنجی, بهزاد, دهقان بنادکی, مهدی, فاتحی, فرهنگ. (1401). مقایسه تاثیر‎ ‎مکمل‎ ‎بافر ترکیبی و بیکربنات سدیم‎ ‎بر‎ ‎عملکرد رشد‎ ‎و‎ ‎فراسنجه‌های شکمبه‌ای‎ ‎در‎ ‎گوساله‌های‎ ‎نر پروار‎ ‎هلشتاین. , 53(3), 161-169. doi: 10.22059/ijas.2022.337041.653868
بهزاد گنجی; مهدی دهقان بنادکی; فرهنگ فاتحی. "مقایسه تاثیر‎ ‎مکمل‎ ‎بافر ترکیبی و بیکربنات سدیم‎ ‎بر‎ ‎عملکرد رشد‎ ‎و‎ ‎فراسنجه‌های شکمبه‌ای‎ ‎در‎ ‎گوساله‌های‎ ‎نر پروار‎ ‎هلشتاین". , 53, 3, 1401, 161-169. doi: 10.22059/ijas.2022.337041.653868
گنجی, بهزاد, دهقان بنادکی, مهدی, فاتحی, فرهنگ. (1401). 'مقایسه تاثیر‎ ‎مکمل‎ ‎بافر ترکیبی و بیکربنات سدیم‎ ‎بر‎ ‎عملکرد رشد‎ ‎و‎ ‎فراسنجه‌های شکمبه‌ای‎ ‎در‎ ‎گوساله‌های‎ ‎نر پروار‎ ‎هلشتاین', , 53(3), pp. 161-169. doi: 10.22059/ijas.2022.337041.653868
گنجی, بهزاد, دهقان بنادکی, مهدی, فاتحی, فرهنگ. مقایسه تاثیر‎ ‎مکمل‎ ‎بافر ترکیبی و بیکربنات سدیم‎ ‎بر‎ ‎عملکرد رشد‎ ‎و‎ ‎فراسنجه‌های شکمبه‌ای‎ ‎در‎ ‎گوساله‌های‎ ‎نر پروار‎ ‎هلشتاین. , 1401; 53(3): 161-169. doi: 10.22059/ijas.2022.337041.653868


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب