تمروسی, احمد, داشاب, غلامرضا, بنابازی, محمد حسین, مقصودی, علی. (1401). مطالعه مقایسه‌ای پوشش ترانسکریپتومی و چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی ژنوم میتوکندری در گاو ‏هلشتاین (‏Bos taurus‏) در مقابل کلیستانی (‏Bos indicus‏)‏. , 53(3), 187-201. doi: 10.22059/ijas.2022.328058.653839
احمد تمروسی; غلامرضا داشاب; محمد حسین بنابازی; علی مقصودی. "مطالعه مقایسه‌ای پوشش ترانسکریپتومی و چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی ژنوم میتوکندری در گاو ‏هلشتاین (‏Bos taurus‏) در مقابل کلیستانی (‏Bos indicus‏)‏". , 53, 3, 1401, 187-201. doi: 10.22059/ijas.2022.328058.653839
تمروسی, احمد, داشاب, غلامرضا, بنابازی, محمد حسین, مقصودی, علی. (1401). 'مطالعه مقایسه‌ای پوشش ترانسکریپتومی و چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی ژنوم میتوکندری در گاو ‏هلشتاین (‏Bos taurus‏) در مقابل کلیستانی (‏Bos indicus‏)‏', , 53(3), pp. 187-201. doi: 10.22059/ijas.2022.328058.653839
تمروسی, احمد, داشاب, غلامرضا, بنابازی, محمد حسین, مقصودی, علی. مطالعه مقایسه‌ای پوشش ترانسکریپتومی و چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی ژنوم میتوکندری در گاو ‏هلشتاین (‏Bos taurus‏) در مقابل کلیستانی (‏Bos indicus‏)‏. , 1401; 53(3): 187-201. doi: 10.22059/ijas.2022.328058.653839


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب