خنیفر, جواد, خادم الرسول, عطااله. (1401). تأثیر اندازة همسایگی بر متغیرهای مرفومتریک و رابطة آن‌ها با پوشش گیاهی در سه زیر حوزة آبخیز متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی و اقلیمی در جنوب غرب ایران. , 53(1), 1-13. doi: 10.22059/ijswr.2022.334244.669136
جواد خنیفر; عطااله خادم الرسول. "تأثیر اندازة همسایگی بر متغیرهای مرفومتریک و رابطة آن‌ها با پوشش گیاهی در سه زیر حوزة آبخیز متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی و اقلیمی در جنوب غرب ایران". , 53, 1, 1401, 1-13. doi: 10.22059/ijswr.2022.334244.669136
خنیفر, جواد, خادم الرسول, عطااله. (1401). 'تأثیر اندازة همسایگی بر متغیرهای مرفومتریک و رابطة آن‌ها با پوشش گیاهی در سه زیر حوزة آبخیز متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی و اقلیمی در جنوب غرب ایران', , 53(1), pp. 1-13. doi: 10.22059/ijswr.2022.334244.669136
خنیفر, جواد, خادم الرسول, عطااله. تأثیر اندازة همسایگی بر متغیرهای مرفومتریک و رابطة آن‌ها با پوشش گیاهی در سه زیر حوزة آبخیز متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی و اقلیمی در جنوب غرب ایران. , 1401; 53(1): 1-13. doi: 10.22059/ijswr.2022.334244.669136


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب