گشسبی, فریده, حیدری, مصطفی, صباغ, سید کاظم, مکاریان, حسن. (1400). تاثیر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و غیر‌زیستی بر عملکرد سرشاخه‌های گلدار، رنگدانه‌های فتوسنتزی و غلظت عناصر پر‌مصرف ‌گیاه در آویشن زراعی (Thymus vulgaris L.). , 52(2), 157-172. doi: 10.22059/ijfcs.2020.293187.654660
فریده گشسبی; مصطفی حیدری; سید کاظم صباغ; حسن مکاریان. "تاثیر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و غیر‌زیستی بر عملکرد سرشاخه‌های گلدار، رنگدانه‌های فتوسنتزی و غلظت عناصر پر‌مصرف ‌گیاه در آویشن زراعی (Thymus vulgaris L.)". , 52, 2, 1400, 157-172. doi: 10.22059/ijfcs.2020.293187.654660
گشسبی, فریده, حیدری, مصطفی, صباغ, سید کاظم, مکاریان, حسن. (1400). 'تاثیر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و غیر‌زیستی بر عملکرد سرشاخه‌های گلدار، رنگدانه‌های فتوسنتزی و غلظت عناصر پر‌مصرف ‌گیاه در آویشن زراعی (Thymus vulgaris L.)', , 52(2), pp. 157-172. doi: 10.22059/ijfcs.2020.293187.654660
گشسبی, فریده, حیدری, مصطفی, صباغ, سید کاظم, مکاریان, حسن. تاثیر تنش کم‌آبی و کودهای زیستی و غیر‌زیستی بر عملکرد سرشاخه‌های گلدار، رنگدانه‌های فتوسنتزی و غلظت عناصر پر‌مصرف ‌گیاه در آویشن زراعی (Thymus vulgaris L.). , 1400; 52(2): 157-172. doi: 10.22059/ijfcs.2020.293187.654660


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب