طهماسب پور, بهنام, جهانبخش گده کهریز, سودابه, تاری نژاد, علیرضا, محمدی, حمید, عبادی, علی. (1400). تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیک و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌‌های مختلف گندم تحت شرایط طبیعی و تنش آبیاری رطوبتی پس از گلدهی. , 52(2), 121-132. doi: 10.22059/ijfcs.2020.290984.654650
بهنام طهماسب پور; سودابه جهانبخش گده کهریز; علیرضا تاری نژاد; حمید محمدی; علی عبادی. "تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیک و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌‌های مختلف گندم تحت شرایط طبیعی و تنش آبیاری رطوبتی پس از گلدهی". , 52, 2, 1400, 121-132. doi: 10.22059/ijfcs.2020.290984.654650
طهماسب پور, بهنام, جهانبخش گده کهریز, سودابه, تاری نژاد, علیرضا, محمدی, حمید, عبادی, علی. (1400). 'تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیک و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌‌های مختلف گندم تحت شرایط طبیعی و تنش آبیاری رطوبتی پس از گلدهی', , 52(2), pp. 121-132. doi: 10.22059/ijfcs.2020.290984.654650
طهماسب پور, بهنام, جهانبخش گده کهریز, سودابه, تاری نژاد, علیرضا, محمدی, حمید, عبادی, علی. تجزیه همبستگی کانونیک صفات فنولوژیک و سایر صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ‌‌های مختلف گندم تحت شرایط طبیعی و تنش آبیاری رطوبتی پس از گلدهی. , 1400; 52(2): 121-132. doi: 10.22059/ijfcs.2020.290984.654650


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب