حتم خانی, علی, شیرانی, داریوش, رسولی, علی, بکائی, سعید, دزفولیان, امید. (1399). مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در موش سوری. , 75(3), 341-347. doi: 10.22059/jvr.2020.279181.2925
علی حتم خانی; داریوش شیرانی; علی رسولی; سعید بکائی; امید دزفولیان. "مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در موش سوری". , 75, 3, 1399, 341-347. doi: 10.22059/jvr.2020.279181.2925
حتم خانی, علی, شیرانی, داریوش, رسولی, علی, بکائی, سعید, دزفولیان, امید. (1399). 'مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در موش سوری', , 75(3), pp. 341-347. doi: 10.22059/jvr.2020.279181.2925
حتم خانی, علی, شیرانی, داریوش, رسولی, علی, بکائی, سعید, دزفولیان, امید. مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در موش سوری. , 1399; 75(3): 341-347. doi: 10.22059/jvr.2020.279181.2925