طباطبایی زاده, منیرالسادات, کریمیان, علی اکبر, متینی زاده, محمد, راد, محمد هادی, صباغ, سید کاظم. (1399). اثر تلقیح قارچ‏های میکوریز جمع‌آوری شده از مراتع کالمند بهادران بر برخی ویژگی‏ های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کلپوره (Teucrium polium L.). , 73(2), 379-391. doi: 10.22059/jrwm.2020.294159.1443
منیرالسادات طباطبایی زاده; علی اکبر کریمیان; محمد متینی زاده; محمد هادی راد; سید کاظم صباغ. "اثر تلقیح قارچ‏های میکوریز جمع‌آوری شده از مراتع کالمند بهادران بر برخی ویژگی‏ های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کلپوره (Teucrium polium L.)". , 73, 2, 1399, 379-391. doi: 10.22059/jrwm.2020.294159.1443
طباطبایی زاده, منیرالسادات, کریمیان, علی اکبر, متینی زاده, محمد, راد, محمد هادی, صباغ, سید کاظم. (1399). 'اثر تلقیح قارچ‏های میکوریز جمع‌آوری شده از مراتع کالمند بهادران بر برخی ویژگی‏ های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کلپوره (Teucrium polium L.)', , 73(2), pp. 379-391. doi: 10.22059/jrwm.2020.294159.1443
طباطبایی زاده, منیرالسادات, کریمیان, علی اکبر, متینی زاده, محمد, راد, محمد هادی, صباغ, سید کاظم. اثر تلقیح قارچ‏های میکوریز جمع‌آوری شده از مراتع کالمند بهادران بر برخی ویژگی‏ های مورفوفیزیولوژیک گیاه داروئی کلپوره (Teucrium polium L.). , 1399; 73(2): 379-391. doi: 10.22059/jrwm.2020.294159.1443


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب