ستاری تبریزی, سعید, نبیان, صدیقه, ابراهیم زاده, الهه, شایان, پرویز, علیدادی, ناصر, امینی نیا, نرگس. (1399). کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس. , 75(2), 136-146. doi: 10.22059/jvr.2020.250531.2752
سعید ستاری تبریزی; صدیقه نبیان; الهه ابراهیم زاده; پرویز شایان; ناصر علیدادی; نرگس امینی نیا. "کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس". , 75, 2, 1399, 136-146. doi: 10.22059/jvr.2020.250531.2752
ستاری تبریزی, سعید, نبیان, صدیقه, ابراهیم زاده, الهه, شایان, پرویز, علیدادی, ناصر, امینی نیا, نرگس. (1399). 'کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس', , 75(2), pp. 136-146. doi: 10.22059/jvr.2020.250531.2752
ستاری تبریزی, سعید, نبیان, صدیقه, ابراهیم زاده, الهه, شایان, پرویز, علیدادی, ناصر, امینی نیا, نرگس. کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس. , 1399; 75(2): 136-146. doi: 10.22059/jvr.2020.250531.2752