ابراهیم زاده, سید مرتضی, کلباسی, محمدرضا, حبیبی انبوهی, مهدی, فرزانه, پروانه. (1399). آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و رودة ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). , 75(1), 65-73. doi: 10.22059/jvr.2018.259667.2806
سید مرتضی ابراهیم زاده; محمدرضا کلباسی; مهدی حبیبی انبوهی; پروانه فرزانه. "آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و رودة ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)". , 75, 1, 1399, 65-73. doi: 10.22059/jvr.2018.259667.2806
ابراهیم زاده, سید مرتضی, کلباسی, محمدرضا, حبیبی انبوهی, مهدی, فرزانه, پروانه. (1399). 'آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و رودة ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)', , 75(1), pp. 65-73. doi: 10.22059/jvr.2018.259667.2806
ابراهیم زاده, سید مرتضی, کلباسی, محمدرضا, حبیبی انبوهی, مهدی, فرزانه, پروانه. آثار هیستوپاتولوژیک سمیت حاد نانوذرات دی‎اکسید تیتانیوم بر بافت‎های آبشش، کبد و رودة ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). , 1399; 75(1): 65-73. doi: 10.22059/jvr.2018.259667.2806