رحیمی, کبری, فرحمند, حمید, میرواقفی, علیرضا, مجازی امیری, باقر, علم دوست, امیررضا. (1398). بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن TLR5m) receptor like-Toll) با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). , (), -. doi: 10.22059/jfisheries.2020.291049.1121
کبری رحیمی; حمید فرحمند; علیرضا میرواقفی; باقر مجازی امیری; امیررضا علم دوست. "بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن TLR5m) receptor like-Toll) با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)". , , , 1398, -. doi: 10.22059/jfisheries.2020.291049.1121
رحیمی, کبری, فرحمند, حمید, میرواقفی, علیرضا, مجازی امیری, باقر, علم دوست, امیررضا. (1398). 'بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن TLR5m) receptor like-Toll) با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila)', , (), pp. -. doi: 10.22059/jfisheries.2020.291049.1121
رحیمی, کبری, فرحمند, حمید, میرواقفی, علیرضا, مجازی امیری, باقر, علم دوست, امیررضا. بررسی ارتباط بین پلی مورفیزم تک نوکلئوتیدی (SNP) در ژن TLR5m) receptor like-Toll) با نحوه پاسخ دهی ایمنی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در برابر باکتری Aeromonasهیدروفیلا (Aeromonas hydrophila). , 1398; (): -. doi: 10.22059/jfisheries.2020.291049.1121


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.