زهتاب ور, امید, طوطیان, زهرا, وجهی, علیرضا, مسعودی فرد, مجید, داودی پور, سمیه. (1398). مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ. , 74(4), 546-553. doi: 10.22059/jvr.2019.262314.2826
امید زهتاب ور; زهرا طوطیان; علیرضا وجهی; مجید مسعودی فرد; سمیه داودی پور. "مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ". , 74, 4, 1398, 546-553. doi: 10.22059/jvr.2019.262314.2826
زهتاب ور, امید, طوطیان, زهرا, وجهی, علیرضا, مسعودی فرد, مجید, داودی پور, سمیه. (1398). 'مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ', , 74(4), pp. 546-553. doi: 10.22059/jvr.2019.262314.2826
زهتاب ور, امید, طوطیان, زهرا, وجهی, علیرضا, مسعودی فرد, مجید, داودی پور, سمیه. مطالعه آناتومی و اولتراسونوگرافی طبیعی رگ‌های مرتبط با قلب فیل ماهی (Huso huso) نابالغ. , 1398; 74(4): 546-553. doi: 10.22059/jvr.2019.262314.2826