ابراهیم زاده, سید مرتضی, کلباسی, محمدرضا, حبیبی انبوهی, مهدی, فرزانه, پروانه. (1398). اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). , 74(4), 494-500. doi: 10.22059/jvr.2018.250656.2753
سید مرتضی ابراهیم زاده; محمدرضا کلباسی; مهدی حبیبی انبوهی; پروانه فرزانه. "اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)". , 74, 4, 1398, 494-500. doi: 10.22059/jvr.2018.250656.2753
ابراهیم زاده, سید مرتضی, کلباسی, محمدرضا, حبیبی انبوهی, مهدی, فرزانه, پروانه. (1398). 'اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)', , 74(4), pp. 494-500. doi: 10.22059/jvr.2018.250656.2753
ابراهیم زاده, سید مرتضی, کلباسی, محمدرضا, حبیبی انبوهی, مهدی, فرزانه, پروانه. اثر مزمن نانوذرات نقره کلوئیدی بر تغییرات هیستوپاتولوژیکی بافت آبشش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). , 1398; 74(4): 494-500. doi: 10.22059/jvr.2018.250656.2753