اشتری, صدیقه, صباحی, قدرت اله, طالبی جهرمی, خلیل. (1397). اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens. , 49(2), 341-351. doi: 10.22059/ijpps.2018.247456.1006817
صدیقه اشتری; قدرت اله صباحی; خلیل طالبی جهرمی. "اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens". , 49, 2, 1397, 341-351. doi: 10.22059/ijpps.2018.247456.1006817
اشتری, صدیقه, صباحی, قدرت اله, طالبی جهرمی, خلیل. (1397). 'اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens', , 49(2), pp. 341-351. doi: 10.22059/ijpps.2018.247456.1006817
اشتری, صدیقه, صباحی, قدرت اله, طالبی جهرمی, خلیل. اثر برخی آفت‌کش‌ها بر روی مینوز گوجه‌فرنگی (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta و دو گونۀ زنبور پارازیتوئید (Hym:Trichogrammatidae) Trichogramma brassicae وT. evanescens. , 1397; 49(2): 341-351. doi: 10.22059/ijpps.2018.247456.1006817


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب