اخوان گیگلو, توکل, هژبری, فردین, سوری, منوچهر. (1398). دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺧﻮراﮐﯽ: فراسنجهﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و عملکرد در ﺑﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ. , 21(1), 23-35. doi: 10.22059/jap.2019.270772.623342
توکل اخوان گیگلو; فردین هژبری; منوچهر سوری. "دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺧﻮراﮐﯽ: فراسنجهﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و عملکرد در ﺑﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ". , 21, 1, 1398, 23-35. doi: 10.22059/jap.2019.270772.623342
اخوان گیگلو, توکل, هژبری, فردین, سوری, منوچهر. (1398). 'دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺧﻮراﮐﯽ: فراسنجهﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و عملکرد در ﺑﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ', , 21(1), pp. 23-35. doi: 10.22059/jap.2019.270772.623342
اخوان گیگلو, توکل, هژبری, فردین, سوری, منوچهر. دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﺧﻮراﮐﯽ: فراسنجهﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ و عملکرد در ﺑﺮهﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﻮار ﺳﻨﺠﺎﺑﯽ. , 1398; 21(1): 23-35. doi: 10.22059/jap.2019.270772.623342


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب