فلاحی, علی اصغر, گائینی, عباسعلی, کردی, محمدرضا, خوش باطن, علی. (1397). تاثیر پیش شرطی سازی با 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر متابولیت های نیتریک اکساید ) NO2- ,NO3- ( و اندازه انفارکتوس میوکارد ناشی از آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد عضله قلبی در رت های نر سالم (مطالعه ای برای یافتن یکی از سازوکارهای محافظتی و پیشگیرانه فعالیت ورزشی). , 10(2), 149-164. doi: 10.22059/jsb.2018.26279.
علی اصغر فلاحی; عباسعلی گائینی; محمدرضا کردی; علی خوش باطن. "تاثیر پیش شرطی سازی با 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر متابولیت های نیتریک اکساید ) NO2- ,NO3- ( و اندازه انفارکتوس میوکارد ناشی از آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد عضله قلبی در رت های نر سالم (مطالعه ای برای یافتن یکی از سازوکارهای محافظتی و پیشگیرانه فعالیت ورزشی)". , 10, 2, 1397, 149-164. doi: 10.22059/jsb.2018.26279.
فلاحی, علی اصغر, گائینی, عباسعلی, کردی, محمدرضا, خوش باطن, علی. (1397). 'تاثیر پیش شرطی سازی با 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر متابولیت های نیتریک اکساید ) NO2- ,NO3- ( و اندازه انفارکتوس میوکارد ناشی از آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد عضله قلبی در رت های نر سالم (مطالعه ای برای یافتن یکی از سازوکارهای محافظتی و پیشگیرانه فعالیت ورزشی)', , 10(2), pp. 149-164. doi: 10.22059/jsb.2018.26279.
فلاحی, علی اصغر, گائینی, عباسعلی, کردی, محمدرضا, خوش باطن, علی. تاثیر پیش شرطی سازی با 8 هفته تمرین ورزشی تناوبی خیلی شدید (HIIT) بر متابولیت های نیتریک اکساید ) NO2- ,NO3- ( و اندازه انفارکتوس میوکارد ناشی از آسیب ایسکمی/خونرسانی مجدد عضله قلبی در رت های نر سالم (مطالعه ای برای یافتن یکی از سازوکارهای محافظتی و پیشگیرانه فعالیت ورزشی). , 1397; 10(2): 149-164. doi: 10.22059/jsb.2018.26279.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب