هدایتی, مهدی, منافی, میلاد, الماسی, شادی, کریمی, روح الله. (1396). تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی. , 48(3), 439-451. doi: 10.22059/ijas.2018.243113.653565
مهدی هدایتی; میلاد منافی; شادی الماسی; روح الله کریمی. "تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی". , 48, 3, 1396, 439-451. doi: 10.22059/ijas.2018.243113.653565
هدایتی, مهدی, منافی, میلاد, الماسی, شادی, کریمی, روح الله. (1396). 'تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی', , 48(3), pp. 439-451. doi: 10.22059/ijas.2018.243113.653565
هدایتی, مهدی, منافی, میلاد, الماسی, شادی, کریمی, روح الله. تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی. , 1396; 48(3): 439-451. doi: 10.22059/ijas.2018.243113.653565


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب