کابلی, محمد, اسدی, عاطفه, احمدی, محسن, کفاش, انوشه, رجبی زاده, مهدی. (1395). پیش‌بینی حضور جمعیت‌های رلیکت افعی‌های کوهزی جنس Montivipera در غرب ایران؛ مدلسازی زیستگاه مبتنی بر تجمیع چهار الگوریتم همراه با بارزسازی اثر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده. , 69(2), 303-327. doi: 10.22059/jne.2016.59751
محمد کابلی; عاطفه اسدی; محسن احمدی; انوشه کفاش; مهدی رجبی زاده. "پیش‌بینی حضور جمعیت‌های رلیکت افعی‌های کوهزی جنس Montivipera در غرب ایران؛ مدلسازی زیستگاه مبتنی بر تجمیع چهار الگوریتم همراه با بارزسازی اثر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده". , 69, 2, 1395, 303-327. doi: 10.22059/jne.2016.59751
کابلی, محمد, اسدی, عاطفه, احمدی, محسن, کفاش, انوشه, رجبی زاده, مهدی. (1395). 'پیش‌بینی حضور جمعیت‌های رلیکت افعی‌های کوهزی جنس Montivipera در غرب ایران؛ مدلسازی زیستگاه مبتنی بر تجمیع چهار الگوریتم همراه با بارزسازی اثر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده', , 69(2), pp. 303-327. doi: 10.22059/jne.2016.59751
کابلی, محمد, اسدی, عاطفه, احمدی, محسن, کفاش, انوشه, رجبی زاده, مهدی. پیش‌بینی حضور جمعیت‌های رلیکت افعی‌های کوهزی جنس Montivipera در غرب ایران؛ مدلسازی زیستگاه مبتنی بر تجمیع چهار الگوریتم همراه با بارزسازی اثر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده. , 1395; 69(2): 303-327. doi: 10.22059/jne.2016.59751


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب