میرزایی, جواد. (1395). تأثیر تلقیح قارچ‌های آربسکولار Glomus fasciculatum وG. mosseae بر رشد، فتوسنتز و جذب برخی عناصر نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi L.). , 69(2), 259-268. doi: 10.22059/jfwp.2016.59041
جواد میرزایی. "تأثیر تلقیح قارچ‌های آربسکولار Glomus fasciculatum وG. mosseae بر رشد، فتوسنتز و جذب برخی عناصر نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi L.)". , 69, 2, 1395, 259-268. doi: 10.22059/jfwp.2016.59041
میرزایی, جواد. (1395). 'تأثیر تلقیح قارچ‌های آربسکولار Glomus fasciculatum وG. mosseae بر رشد، فتوسنتز و جذب برخی عناصر نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi L.)', , 69(2), pp. 259-268. doi: 10.22059/jfwp.2016.59041
میرزایی, جواد. تأثیر تلقیح قارچ‌های آربسکولار Glomus fasciculatum وG. mosseae بر رشد، فتوسنتز و جذب برخی عناصر نهال‌های کنار (Ziziphus spina-christi L.). , 1395; 69(2): 259-268. doi: 10.22059/jfwp.2016.59041


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب