. (1395). تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری. , 7(3), 39-54. doi: 10.22059/japr.2016.58768
. "تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری". , 7, 3, 1395, 39-54. doi: 10.22059/japr.2016.58768
. (1395). 'تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری', , 7(3), pp. 39-54. doi: 10.22059/japr.2016.58768
. تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری. , 1395; 7(3): 39-54. doi: 10.22059/japr.2016.58768


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب