خرم نژاد, آیدا, طلایی حسنلویی, رضا, قاسمی کهریزه, اکبر. (1394). مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae). , 4(2), 167-172. doi: 10.22059/jbioc.2015.57177
آیدا خرم نژاد; رضا طلایی حسنلویی; اکبر قاسمی کهریزه. "مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae)". , 4, 2, 1394, 167-172. doi: 10.22059/jbioc.2015.57177
خرم نژاد, آیدا, طلایی حسنلویی, رضا, قاسمی کهریزه, اکبر. (1394). 'مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae)', , 4(2), pp. 167-172. doi: 10.22059/jbioc.2015.57177
خرم نژاد, آیدا, طلایی حسنلویی, رضا, قاسمی کهریزه, اکبر. مقایسة قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus thuringiensis به‌دست‌آمده از زیستگاه‌ها و میزبان‌های متفاوت روی بید کلم، Plutella xylostella (Lep.:Plutellidae). , 1394; 4(2): 167-172. doi: 10.22059/jbioc.2015.57177


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب