امیری نسب, کامران, قاسم نژاد, محمود, زکی زاده, هدایت, بیگلویی, محمد حسن. (1393). اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone). , 45(4), 429-440. doi: 10.22059/ijhs.2015.53494
کامران امیری نسب; محمود قاسم نژاد; هدایت زکی زاده; محمد حسن بیگلویی. "اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)". , 45, 4, 1393, 429-440. doi: 10.22059/ijhs.2015.53494
امیری نسب, کامران, قاسم نژاد, محمود, زکی زاده, هدایت, بیگلویی, محمد حسن. (1393). 'اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone)', , 45(4), pp. 429-440. doi: 10.22059/ijhs.2015.53494
امیری نسب, کامران, قاسم نژاد, محمود, زکی زاده, هدایت, بیگلویی, محمد حسن. اثر پیش تیمار خشکی روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش خسارت تنش خشکی در دو گونه چمن بنت گراس خزنده Agrostis stolonifera cv. Palustris) و فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea cv. Greystone). , 1393; 45(4): 429-440. doi: 10.22059/ijhs.2015.53494


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب