طالبی دارابی, مهدی, رجبی اسلامی, هومن, کمالی, ابوالقاسم, بهرامیان, بهروز. (1393). تأثیر یون‌های منیزیم و کلسیم در محلول نمکی بیلارد بر تحرک اسپرم ‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌)1792 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum. , 69(3), 219-225. doi: 10.22059/jvr.2014.51727
مهدی طالبی دارابی; هومن رجبی اسلامی; ابوالقاسم کمالی; بهروز بهرامیان. "تأثیر یون‌های منیزیم و کلسیم در محلول نمکی بیلارد بر تحرک اسپرم ‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌)1792 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum". , 69, 3, 1393, 219-225. doi: 10.22059/jvr.2014.51727
طالبی دارابی, مهدی, رجبی اسلامی, هومن, کمالی, ابوالقاسم, بهرامیان, بهروز. (1393). 'تأثیر یون‌های منیزیم و کلسیم در محلول نمکی بیلارد بر تحرک اسپرم ‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌)1792 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum', , 69(3), pp. 219-225. doi: 10.22059/jvr.2014.51727
طالبی دارابی, مهدی, رجبی اسلامی, هومن, کمالی, ابوالقاسم, بهرامیان, بهروز. تأثیر یون‌های منیزیم و کلسیم در محلول نمکی بیلارد بر تحرک اسپرم ‌ قزل‌آلای رنگین‌کمان ‌)1792 (Oncorhynchus mykiss, Walbaum. , 1393; 69(3): 219-225. doi: 10.22059/jvr.2014.51727


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب