پورباقر, هادی, ایگدری, سهیل, هرسیج, محمد, حمیدیان, امیرحسین. (1392). مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت (کلینوپتیلولیت( در حذف آمونیاک از پساب سیستم حمل بچه‌ماهی زندۀ قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). , 66(3), 255-260. doi: 10.22059/jne.2013.36322
هادی پورباقر; سهیل ایگدری; محمد هرسیج; امیرحسین حمیدیان. "مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت (کلینوپتیلولیت( در حذف آمونیاک از پساب سیستم حمل بچه‌ماهی زندۀ قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)". , 66, 3, 1392, 255-260. doi: 10.22059/jne.2013.36322
پورباقر, هادی, ایگدری, سهیل, هرسیج, محمد, حمیدیان, امیرحسین. (1392). 'مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت (کلینوپتیلولیت( در حذف آمونیاک از پساب سیستم حمل بچه‌ماهی زندۀ قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)', , 66(3), pp. 255-260. doi: 10.22059/jne.2013.36322
پورباقر, هادی, ایگدری, سهیل, هرسیج, محمد, حمیدیان, امیرحسین. مقایسۀ عملکرد کربن فعال حاوی کشت باکتریایی و زئولیت (کلینوپتیلولیت( در حذف آمونیاک از پساب سیستم حمل بچه‌ماهی زندۀ قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss). , 1392; 66(3): 255-260. doi: 10.22059/jne.2013.36322


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب