شریعتی نجف آبادی, میترا, کابلی, محمد, کریمی, صاحبه, خدایی, وحید, شاکری, سپیده, محمدی, سعید. (1390). مقایسه کارایی روش‌های شمارش نقطه‌ای با شعاع ثابت، شمارش نقطه‌ای با شعاع متغیر، ترانسکت با عرض ثابت و ترانسکت با عرض متغیر جهت برآورد غنا و فراوانی پرندگان جنگل‌زی. , 64(2), 101-111.
میترا شریعتی نجف آبادی; محمد کابلی; صاحبه کریمی; وحید خدایی; سپیده شاکری; سعید محمدی. "مقایسه کارایی روش‌های شمارش نقطه‌ای با شعاع ثابت، شمارش نقطه‌ای با شعاع متغیر، ترانسکت با عرض ثابت و ترانسکت با عرض متغیر جهت برآورد غنا و فراوانی پرندگان جنگل‌زی". , 64, 2, 1390, 101-111.
شریعتی نجف آبادی, میترا, کابلی, محمد, کریمی, صاحبه, خدایی, وحید, شاکری, سپیده, محمدی, سعید. (1390). 'مقایسه کارایی روش‌های شمارش نقطه‌ای با شعاع ثابت، شمارش نقطه‌ای با شعاع متغیر، ترانسکت با عرض ثابت و ترانسکت با عرض متغیر جهت برآورد غنا و فراوانی پرندگان جنگل‌زی', , 64(2), pp. 101-111.
شریعتی نجف آبادی, میترا, کابلی, محمد, کریمی, صاحبه, خدایی, وحید, شاکری, سپیده, محمدی, سعید. مقایسه کارایی روش‌های شمارش نقطه‌ای با شعاع ثابت، شمارش نقطه‌ای با شعاع متغیر، ترانسکت با عرض ثابت و ترانسکت با عرض متغیر جهت برآورد غنا و فراوانی پرندگان جنگل‌زی. , 1390; 64(2): 101-111.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب