سلطانی, مهدی, سلطانی, مهدی, همت زاده, فرهید, کاظمی, بهرام, ابراهیم زاده موسوی, حسینعلی. (1387). مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR). , 63(2), 99-105.
مهدی سلطانی; مهدی سلطانی; فرهید همت زاده; بهرام کاظمی; حسینعلی ابراهیم زاده موسوی. "مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR)". , 63, 2, 1387, 99-105.
سلطانی, مهدی, سلطانی, مهدی, همت زاده, فرهید, کاظمی, بهرام, ابراهیم زاده موسوی, حسینعلی. (1387). 'مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR)', , 63(2), pp. 99-105.
سلطانی, مهدی, سلطانی, مهدی, همت زاده, فرهید, کاظمی, بهرام, ابراهیم زاده موسوی, حسینعلی. مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR). , 1387; 63(2): 99-105.


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.