صادقی نسب, علی, نادعلیان, محمد قلی, همت زاده, فرهید, نجفی, جمال, صیفوری, پروانه, گرجی دوز, مرتضی, بدیعی, آریا, بهاری, علی اصغر, باهنر, علی رضا. (1387). مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها. , 63(1), 23-27.
علی صادقی نسب; محمد قلی نادعلیان; فرهید همت زاده; جمال نجفی; پروانه صیفوری; مرتضی گرجی دوز; آریا بدیعی; علی اصغر بهاری; علی رضا باهنر. "مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها". , 63, 1, 1387, 23-27.
صادقی نسب, علی, نادعلیان, محمد قلی, همت زاده, فرهید, نجفی, جمال, صیفوری, پروانه, گرجی دوز, مرتضی, بدیعی, آریا, بهاری, علی اصغر, باهنر, علی رضا. (1387). 'مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها', , 63(1), pp. 23-27.
صادقی نسب, علی, نادعلیان, محمد قلی, همت زاده, فرهید, نجفی, جمال, صیفوری, پروانه, گرجی دوز, مرتضی, بدیعی, آریا, بهاری, علی اصغر, باهنر, علی رضا. مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها. , 1387; 63(1): 23-27.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب