1.

جهانی شدن اقتصاد و اثرات آن روی اشتغال

دوره 40، شماره 1، فروردین 1384
دکتر اسماعیل رمضانپور

2.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری

دوره 37، شماره 3، مهر 1386
محمدجعفر جوادی ارجمند

3.

جهانی شدن اقتصاد و پیامدهای آن بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 38، شماره 3، مهر 1387
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مهدی متین جاوید

4.

چشم انداز فقر در عصر جهانی شدن

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
سیدداود آقایی؛ سهیل جدی

5.

سیاستگذاری اقتصادی در عصر جهانی شدن اقتصاد

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 309-328
ابراهیم متقی؛ مهدی متین جاوید

6.

یکپارچگی‌های اقتصادی برای اقتصاد ایران کاربرد تحلیل خوشه‎ای

دوره 42، شماره 4، مرداد 1386
حسین کریمی هسنیجه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب