1.

برآورد انحراف ازمسیر تعادلی بلندمدت نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از یک مدل ساختاری

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر خدیجه نصراللهى؛ دکتر سید کمیل طیبى

2.

بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 363-383
زهرا کریمی موغاری؛ هدی زبیری؛ یونس نادمی

3.

پویایی‌های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان

دوره 41، شماره 3، شهریور 1385
محمد اخباری؛ آمنه خوشبخت

4.

تخمین توابع عرضه و تقاضای صادرات زعفران ایران

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
هماتاجیانی؛ مجید کوپاهی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب