1.

اولویت سنجی مکانی توسعه ی مراکز خدمات بهداشتی- درمانی با استفاده از روش AHP مطالعه ی موردی: شهر میاندوآب

دوره 54، شماره 3، مهر 1401، صفحه 953-967
رسول ملکی نظام آباد؛ کرامت ا... زیاری؛ علی داداش زاده

2.

تحلیل آثار اقتصادی-اجتماعی روستاهای ادغام‌شده بر روی شهرها (مطالعۀ موردی: روستای قجلو در شهر میاندوآب)

دوره 50، شماره 4، دی 1397، صفحه 831-851
میرستار صدر موسوی؛ محمد ولائی؛ محمدتقی معبودی

3.

تحلیل توزیع فضائی کاربری مسکونی از طریق بررسی تراکم های شهری و نقش آن در توسعۀ پایدار شهر (مطالعۀ موردی : شهر میاندوآب)

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 529-541
آزیتا رجبی؛ رسول ملکی نظام آباد

4.

تحلیل سرمایۀ اجتماعی شهروندان و تأثیر آن بر کیفیت زندگی مورد مطالعه: محله‎های شهر میاندوآب

دوره 45، شماره 4، دی 1392، صفحه 197-220
میرنجف موسوی؛ محمد حسنی؛ ایوب منوچهری میاندوآب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب