1.

بررسی تأثیر تغییرات اقلیم آینده بر تغییرات دما، بارندگی و منحنی‏های شدت - مدت- فراوانی در مناطق خشک (مطالعۀ موردی: حوضۀ تهران-کرج)

دوره 6، شماره 2، تیر 1398، صفحه 431-445
محسن یوسفی ملکشاه؛ رضا قضاوی؛ سیدجواد ساداتی نژاد

2.

بررسی شاخص‌های اقلیمی حوضه آبخیز تمر، استان گلستان در شرایط تغییر اقلیم با کاربرد مدل LARS-WG

دوره 39، شماره 4، دی 1392، صفحه 177-189
مریم دوستی؛ محمود حبیب‌نژاد روشن؛ کاکا شاهدی؛ میرحسن میریعقوب‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب