1.

اثر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم‌آبی پس از گرده‌افشانی بر عملکرد دانه و تبادلات گازی ارقام مختلف جو

دوره 16، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 839-856
محسن سعیدی؛ ماندانا آژند

2.

بررسی اثر تاریخ‌های مختلف کاشت بر عملکرد و برخی ویژگی‌های زراعی رقم‌های برنج در شمال خوزستان

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 611-619
کاوه لیموچی؛ مهدی نورزاده حداد

3.

بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 717-732
سید جواد طالب زاده؛ هاشم هادی؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش شیشوان؛ محمد رضایی مرادعلی

4.

تأثیر تراکم بوته و فصل کشت بهاره و تابستانه بر ویژگی‌های کمی و عملکرد ذرت

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 575-583
علی کیهانی

5.

تأثیر میزان و زمان مصرف کود نیتروژن بر زیستتوده، عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی برگ پرچم برنج (رقم شیرودی)

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 27-34
داود براری تاری؛ ابراهیم امیری

6.

صفات مؤثر بر عملکرد دانۀ ژنوتیپ‌های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دورۀ زایشی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 11-22
احمد جعفرنژاد؛ حسین آقایی؛ گودرز نجفیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب