51.

سازمان های غیر دولتی کارآ فرین

دوره 1، شماره 1، بهار 1382
دکتر سید محمد مقیمى

52.

شناسایی تاثیر گرایش کارآفرینانه و عوامل سازمانی بر عملکرد کسب‌وکار (مورد مطالعه: شرکت‌های فنی تابعه‌ی شرکت ملی نفت ایران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 125-143
علی داوری؛ سعید شهباز مرادی

53.

شناسایی روش‌های جانشین‌پروری برای پیشبرد کارآفرینی بین‌نسلی در بنگاه‌های خانوادگی ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-94
حسین صامعی؛ سید علیرضا فیض‌بخش

54.

شناسایی موانع رفتاری کارآفرینی‌سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش‌شناسی کیو

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 5-32
محمدحسن مبارکی؛ محمدرضا زالی؛ رومینا دهناد

55.

شناسایی موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 187-205
فرزاد زیویار؛ ابوالفضل فراهانی فراهانی؛ لقمان کشاورز

56.

شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 753-775
یاور امیدی؛ رضا محمد کاظمی؛ صغری آزموده

57.

طراحی الگوی مفهومی دانشگاه کارآفرین با رویکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 697-713
نازنین بهزادی؛ سید مصطفی رضوی؛ سید رسول حسینی

58.

طراحی مدل کارآفرینی سازمانی ترویج کشاورزی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی

دوره 44، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-93
آصف کریمی؛ ایرج ملک محمدی؛ احمد رضوانفر؛ محمود احمد پور داریانی

59.

طراحی مدل کارآفرینی سازمانی مبتنی بر رابطۀ راهبرد سازمانی با ابعاد گرایش‌های کارآفرینانۀ سازمانی در سازمان تربیت بدنی

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 201-217
طاهره موسوی؛ الوالفضل فراهانی؛ علی نجات اصفهانی؛ حبیب هنری

60.

کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دوره 2، شماره 1، بهار 1383
دکتر سید محمد مقیمى

61.

مدیریت وارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384
جهانگیر یداللهی فارسی

62.

نقش رهبری تحولی در ارتقای دانشگاه‌ به سازمان کارآفرین (مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 185-204
محمد قهرمانی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ عقیل ابوچناری

63.

نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور

دوره 40، شماره 2، تابستان 1388
احمد یعقوبی فرانی؛ ایرج ملک محمدی؛ یوسف حجازی؛ سیدمحمود حسینی

64.

نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نوآوری سازمانی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 87-105
نرگس ایمانی‌پور؛ سعیده محمدپور؛ آرین قلی‌پور

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.