26.

بررسی و تبیین رابطۀ بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 395-414
اعتبار نقدی؛ سیروس بابایی سیاهکلرودی؛ وحیده علیپور؛ فرهاد مطلائی

27.

بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 47-64
اسدا... کردنائیج؛ پرویز احمدی؛ زهرا قربانی؛ نازیلا نیاکان لاهیجی

28.

پیکر بندی کارآفرینی سازمانی در توسعه یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 715-725
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمد مقمی

29.

تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 45-64
محمدوزین کریمیان؛ حسن خلیلی؛ سعید صفری؛ داوود عابد آملی

30.

تأثیر بریکولاژ بر کارآفرینی سازمانی: با تبیین نقش میانجی شناسایی فرصت

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 789-801
مرتضی اکبری؛ مژگان دانش

31.

تأثیر توانمندی ‌‌روان‌شناختی بر ایفای نقش‌های کارآفرینی سازمانی در ایران و دانمارک (شواهدی مبتنی بر نتایج داده‌های دید‌بان جهانی 2011)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 427-445
محمدرضا زالی؛ سحر رجایی؛ محمدحسین معزالدین؛ سپیده قطبی

32.

تأثیر حمایت مدیران ارشد بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی تعهد عاطفی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تبریز

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-60
زهرا حیدری؛ صمد رحیمی اقدم؛ سید صمد حسینی

33.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منطقة ویژة اقتصادی سیرجان)

دوره 3، شماره 4، دی 1395، صفحه 583-605
محمد منتظری؛ ندا پسندی پور؛ اسداله علیرضایی

34.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی و رفتار شهروندی سازمانی (بررسی نقش تعدیل‌گری هوش هیجانی کارکنان)

دوره 2، شماره 3، مهر 1394، صفحه 367-392
نگارالسادات مصباحی جهرمی؛ مرضیه ادیب زاده؛ سکینه نخعی؛ سید محمود حسینی

35.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعة فرآیند کارآفرینی سازمانی کارکنان ادارات پست استان مازندران

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 391-413
حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ مسعود بسطامی؛ رمضان غلامی

36.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با میانجی‌گری انگیزش شغلی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-68
مهدی خیراندیش؛ حمزه جمشیدی

37.

تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه (مورد مطالعه: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 163-182
آصف کریمی؛ روح الله رضایی؛ محمود احمدپور داریانی؛ محسن انصاری

38.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایة فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 125-147
روح‌اله رضایی

39.

تاثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 183-202
علی صفری؛ بهنام گلشاهی

40.

تبیین رابطۀ هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 713-729
حامد فرزی؛ همایون عباسی؛ شیرین زردشتیان

41.

تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 107-126
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ بهروز زارعی؛ علی اسدی

42.

تحلیل رابطه و تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی در گروه صنعتی سدید)

دوره 6، شماره 17، مرداد 1387، صفحه 111-129
رحمت الله قلی‌پور؛ مهرداد مدهوشی؛ وحید جعفریان

43.

تحلیل مسیر اثرات مولفه های فناوری ارتباطی و اطلاعاتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ سیدمحمد مقیمی

44.

دستاوردهای مربی‌گری کارآفرینانه درکسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 341-359
حمید حسینلو؛ محمد عزیزی

45.

رابطة رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه

دوره 12، شماره 4، دی 1393، صفحه 635-653
محمود زمانی؛ محمد حقیقی؛ شراره رزمجو

46.

رابطه بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 5-31
هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ محمدهادی سیفی سالدهی؛ سجاد سلیمانی کشایه؛ شمس الدین رضایی

47.

رابطه‌ی بین سرمایه‌ی اجتماعی و کارآفرینی سازمانی

دوره 3، شماره 3، آذر 1389، صفحه 103-129
میر علی سید نقوی؛ مونا عبد اله پور

48.

رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390
ابوالفضل فراهانی؛ قاسم عجم؛ نسرین عزیزیان کهن؛ سارا سراج

49.

رابطه بین مهارت اجتماعی کارآفرینان و کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان شهر تهران

دوره 7، شماره 2، تیر 1393، صفحه 349-367
صبا کاکاپور؛ حسین خنیفر

50.

رابطه رهبری تحول گرا و هویت سازمانی با کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 433-452
محمد حسنی؛ رقیه بهادری؛ مهدی کاظم‌زاده بیطالی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.