1.

امکان فلسفه تطبیقی بر اساس رویداد از آنِ خود کننده

دوره 10، شماره 2، دی 1391، صفحه 27-48
مهدی ناظمی قره باغ؛ محمد جواد صافیان

2.

پدیدارشناسی زندگی روزمره با تأکید بر حوزه خصوصی در شهر دزفول

دوره 7، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 97-116
نسیم خواجه زاده

3.

پدیدار‌شناسی هرمنوتیک ارتباطات انسانیِ مبتنی بر حکایت؛ با تأکید بر مفهوم مَجال در میتوس

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-61
سروناز تربتی

4.

پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 887-901
احسان لشگری تفرشی

5.

تفسیری بر شکل پذیرش پرسپکتیو خطی در نقاشیِ‌ متأخرِ صفوی

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 83-92
عبدالله آقائی؛ مرضیه پیراوی ونک؛ اصغر جوانی

6.

دستاوردهای پدیدارشناسی هایدگر در علوم انسانی و پژوهش سیاسی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 3-23
احمد خالقی دامغانی؛ مهدی نصر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب