1.

بهبود اندازه کلوخه¬ها در عملیات شخم با استفاده از روش شناسی شش سیگما

دوره 43، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 29-35
مجید نامداری؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری

2.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه خودتراز طولی و عرضی گاوآهن برگردان¬دار سوار شونده

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 153-161
عباس عاطفی؛ سیدحسین کارپرورفرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب